تقریب هندسی عدد پی

تقریب هندسی عدد پی  

دایره ای به شعاع 1 واحد در نظر بگیرید . همان طور که در شکل زیر می بینیم مساحت چند ضلعی های منتظم محاط در این دایره با افزایش تعداد ضلع ها به سمت مساحت دایره که همانا عدد پی می باشد ، نزدیک و نزدیک تر می شوند .

              
                       :: برچسب‌ها: تقریب هندسی عدد پی

/ 0 نظر / 12 بازدید