عدد طلایی

 
نسبت طلائی عددیست ، تقریباَ مساوی 1.618 ، که خواص جالب بسیاری دارد ، و بعلت تکرار زیاد آن در هندسه ، توسط ریاضیدانان کهن مطالعه شده . اشکال تعریف شده با نسبت طلائی ، از نظر زیبائی شناسی در فرهنگهای غربی دلپذیر شناخته شده چون بازتابنده خاصیتی بین تقارن و عدم تقارن است. این نسبت هنوز هم بارها در هنر و طراحی استفاده می شود . نسبت طلائی به نامهای برش طلائی ، عدد طلائی ، نسبت الهی و میانه روی نیز شناخته می شود.
 معمولاَ با حرف یونانی ، مشخص می شود.
/ 0 نظر / 21 بازدید