طنز

طنز معلم ریاضی به دانش آموزش گفت که  معکوس  کسر  زیر  برابر چیه؟                                                                                                            پاسخ این دانش آموز خلاق را در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
تیر 92
7 پست
خرداد 92
12 پست
اسفند 91
13 پست
بهمن 91
19 پست
دی 91
16 پست
آذر 91
19 پست
آبان 91
15 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
12 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
4 پست
تاریخ
6 پست
ریاضیات
9 پست
هفت
2 پست
مسئله
1 پست
ضرب
1 پست
اعشار
1 پست
بازی
1 پست
ارسطو
1 پست
اعداد
2 پست
مختلط
1 پست
عکس_جالب
1 پست
محاسبه
1 پست
انتگرال
4 پست
مشتق
1 پست
مساحت
1 پست
ریاضی
1 پست
ادبیات
1 پست
خوارزمی
1 پست
جبر
1 پست
اضطراب
1 پست
کمم
1 پست